beitostølen

Om oss, referat etc

Beitostølen Hytteforening, en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som har til hovedoppgave å representere eiere av
fritidsboliger på Beitostølen.

Hytteforeningen er basert på frivillig innsats og demokratisk styring. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats for beboere på  Beitostølen. Vellet er opptatt av å påvirke nærmiljøet i samarbeid med kommunen og næringslivet og fastboende. Hytteforeningen ønsker at beboerne skal delta i utformingen av sitt eget nærmiljø gjennom aktivt medlemskap i Beitostølen Hytteforening.

Beitostølen Hytteforening er sterkt engasjert i Løypeforeningen og har en representant i foreningens styre.

Vi er til for våre medlemmer og skal derfor sette saker på den lokale dagsorden, som kommer dere til gode. For inneværende periode prioriterer vi følgende saker:

  • Løypenettet
  • God kontakt med kommunen
  • Utvikle Beitostølen Hytteforening som paraplyorganisasjon for eiere av fritidsboliger

Vedtekter

Policydokument

Siste 30 innlegg

Arkiv etter kategorier

Bidragsytere

Arkiv etter år

Arkiv etter måned

Arkiv etter dag