Innkalling til årsmøte i Beitostølen Hytteforening

3.8.2024 kl. 1700 på Radisson Blu hotell

Saksliste

 1. Godkjenning av Innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av medundertegnere på møteprotokoll
 4. Årsberetning 2023-2024
 5. Driftsregnskap 2023, Balanse pr 31.12.2023, Estimat 2024 og Budsjett 2025
 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2025
 7. Behandling av forslag til vedtak.
 8. Valg Innstilling fra Valgkomiteen
  1. Valg av medlemmer til styret
  2. Valg av medlemmer til Valgkomite
 • Valg av revisor

 

Etter det formelle årsmøtet vil styret legge opp til presentasjon og diskusjon rundt utkast til Beitostølen Hytteforenings «Hyttepolitisk program». Hvem er vi, hva står vi for og hvordan jobber vi videre som hytteforening?

Arves Vaktmesterservice vil også være tilstede med egen stand under årsmøtet, slik at man kan få informasjon om deres tjenester.

 

Årsberetning 2023 og regnskap sendes ut til medlemmene i god tid før årsmøtet og legges også ut på foreningens hjemmeside.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret tilgjengelig innen 1.7.2023. Forslag til vedtak sendes styret ved e-post: petter.a.knudsen@gmail.com.

 

 

Beitostølen, 15.5.2024.

 

Petter A. Knudsen

Styreleder