Det har kommet høringsuttalelser fra naboene i Aasgarden og i Stakkstølie Syd. Uttalelelsene kan du lese her (Aasgarden) og her (Stakkstølie Syd)