På hjemmesidene finner du flere brev og uttalelser om Aasgarden III. Vi kan oppdatere med følgende vedtak i Formannskapet:

« Planen verdt sendt tilbake til administrasjonen for å nedskalere voluma og tilpasse utbygginga til omgjevningane, særleg for bygga A til F:»