Kategori Uncategorized

Innkalling til Årsmøte i BHF

Innkalling til årsmøte i Beitostølen Hytteforening 3.8.2024 kl. 1700 på Radisson Blu hotell Saksliste Godkjenning av Innkalling Valg av møteleder og referent Valg av medundertegnere på møteprotokoll Årsberetning 2023-2024 Driftsregnskap 2023, Balanse pr 31.12.2023, Estimat 2024 og Budsjett 2025 Fastsettelse… Fortsett å lese →

Høringsinnspill til Kommuneplanens arealdel 2024 – 2036 fra Hyttelaga i Øystre Slidre Kommune (HØSK)

Øystre Slidre kommune                                                                                                          Beitostølen, 26.4.2024 SAK: Høring av arealdelen til kommuneplanen 2024-2036. Høringsinnspill fra Hyttelaga i Øystre Slidre kommune (HØSK) 1.        Innledning HØSK er en sammenslutning av 14 hyttelag/foreninger i Øystre Slidre kommune med 1400 medlemmer som representerer… Fortsett å lese →

Styremøte 27.02.2024

Beitostølen Hytteforening Styremøte 27.2.2023 Til stede: Terje I., Erik B-N., Knut S., Thomas E., Bernhard M., Jan B. og Petter A. K. Saker Styremøtereferat av 14.11.2023 Ingen kommentarer Regnskap 2023 og Balanse pr 31.12.2023 Erik lager utkast til Budsjett 2024… Fortsett å lese →

Vedtekter for Beitostølen Hytteforening pr. 05.08.2023

Vedtekter for Beitostølen Hytteforening  Siste vedtektsendring ble vedtatt på årsmøtet 5.8.2023 § 1 Formål  Beitostølen Hytteforening (Hytteforeningen) er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som representerer eiere av fritidsboliger i området fra Helsesportsentret til Garli. Beitostølen Hytteforening ønsker å påvirke nærmiljøet i… Fortsett å lese →

Styremøtereferat 14.11.2023

Beitostølen Hytteforening Styremøte 14.11.23         Møtereferat Medlemsregister pr 14.11.2023 Ingen endring – fortsatt 639 medlemmer Regnskap og balanse pr 31.10.2023 Driftsresultat kr 26 098. Bankinnskudd kr 260 246. Møte med ØSK ved Hyttelaga den 27.11.23 Styret tok til orientering utsendt agenda og… Fortsett å lese →

BHF styremøte 19.09.2023

Beitostølen Hytteforening Styremøte 19.9.2023 – Møtereferat                                                            1          Medlemsregister pr 19.9.23 Det er registrert 639 medlemmer; 497 kollektive og 142 individuelle   2          Nestleder i styret Jab Bjerk valgt som nestleder i BHF                                                                                     Jan møter når nødvendig som vara for… Fortsett å lese →

Brev til formannskapet om Aasgarden

Styrene i Sameiet Aasgarden Byggetrinn 1, Sameit Aasgarden Byggetrinn 2 og Stakkstølie Syd Hytteforening har sendt brev til formannskapet om utbyggingsplanene i Aasgarden. Brevet kan du lese her. Beitostølen Hytteforening har også skrevet om saken. Deres brev er her. .

Protokollen fra årsmøtet 5.8.2023

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Årsmøtet ble avviklet 5. august

Formannen Petter A. Knudsen ønsket velkommen og presenterte foreningens årsberetning mv. Presentasjonen finner du her.   Deretter fortalte Landbrukssjef Gustav Fystro om arbeidet i kommunen for å bli kvitt lupiner som er en svartlistet plante. Hans presentasjon finner du her…. Fortsett å lese →

Referat fra styremøtet 30.5.23

Referatet finner du her

« Eldre innlegg

© 2024 Beitostølen Hytteforening — Drevet av WordPress

Tema av Anders NorenOpp ↑

Beitostølen vel