Bli Medlem

Medlemskap vil gi deg muligheten til å påvirke direkte inn i kommunale beslutningsorganer. Medlemskap gir også andre fordeler, som gir medlemskapet høyere verdi enn kontingenten du betaler. Ønsker du å bli medlem? Betal inn kontingenten til kontoen nedenfor og angi navn og e-mailadresse (viktig!)  Når din innbetaling er registrert, sender vi deg bekreftelse på medlemsskapet. Kontingenten er kr 100,-

Betales til:  Hans Petter Fernander, Bjørnenga 16 F, 1364 Fornebu

Konto nr21356922821  

Send en mail med ditt navn, telefon nr, epost og adresse til en av de to nedenfor.

Styreleder: Petter Knudsen

Kasserer: Hans Petter Fernander