Garlivegen Hytteeierforeing sender nytt brev til kommunen om omreguleringen

Brevet finner du her

Stakkstølie Nord Hytteforening har sendt brev til kommunen og protesterer på omregulering av allerede regulerte friområder til hytteutbygging.

Brevet kan du lese her

Brev fra Lomtjednlie Hytteeierforening til kommunen om Eiendomsskatt og løypeavgift

Til Øystre Slidre kommune,

Vedlagt følger brev fra Lomtjednlie Hytteeierforening angående synspunkter på den innførte eiendomsavgiften og endring av vår betaling av løypeavgiften til Beitostølen Løypeforening.

Vi imøteser kommunens svar.

Med vennlig hilsen
Lomtjednlie Hytteeierforening
Geir Lundkvist
Styreleder

Brev Øystre Slidre Kommune 18.07.18

 

 

Stakkstølie Syd Hytteforening:

Stakkstølie Syd Hytteforening Informasjonsskriv nr 3 2016

 

 

Stakkstølie Nord Hytteforening:

stakkstolie-nord-hytteforening-styremotet-5-sept-2016

stakkstolie-nord-hytteforening-referat-fra-arsmotet

vedtekter-stakstolie-nord-hytteforening