Det er skrevet flere brev til Øystre Slidre Kommune. Brevene kan du lese via lenkene nedenfor:

Brev til Formannskapet i Øystre Slidre Kommune

Innspill til arealdelen fra hyttelagene i Aasgarden og Stakkstølie Sør

Innspill til kommunens arealplan fra hyttelaga