Et godt besøkt årsmøte i Beitostølen Hytteforening ble avholdt på Radisson Blu den 6.august.

Styreleder Petter A. Knudsen gjorde rede for styrets arbeid gjennom året og gikk gjennom årsberetning og regnskap. Hans presentasjon finner du her. Deretter orienterte Bjarne Budal om etableringen av Beitostølen fellesgoder. Hans presentasjon finn er du her.

 

I det etterfølgende valget gikk Grete Marit Weea ut av styret, mens Bernhard Mellbye og Jan Bjerk ble valgt som nye styremedlemmer. Fullstendig oversikt finner du i Petters foiler.

Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut på foreningens hjemmesider så snart den er klar.