Velsaker

Nytt navn og nye vedtekter. De nye vedtektene finner du her

Styret har sendt brev til kommunen om Størrtjednlieheisen

Årsmøtet ii Beitostølen Vel ble avholdt 3. august og i vedlagte brev til Øystre Slidre Kommune har styret informert om sammensetningen av det nye styret og fulgt årsmøtets oppfordring om å ta ny kontakt med kommunen vedr status og planer for heisen.

Brevet ser du her.


Styrets forslag til justerte vedtekter tilpasset ny struktur fra 2013
ble vedtatt på årsmøtet 4. august 2012


Styret inviterte lokale vel og hytteeierforeninger til samarbeid og kollektivt medlemskap. Fire lokale vel med til sammen 174 medlemmer har så langt sluttet seg til
Beitostølen Vel.


Eiendomsskatt i Øystre Slidre?

    • Formannskapet i Øystre Slidre kommune utreder mulig innføring av eiendomsskatt i kommunen. Styret i Beitostølen Vel har sendt brev med sine kommentarer (12 jan 10).

Protestaksjon