Høringsprosessen er i gang, og her finner du flere av de aktuelle dokumentene i saken.

Detaljregulering for Aasgarden til offentlig ettersyn

Aasgarden – brev fra statsforvalter

Aasgarden – høringsnotat fra Stakstølie Syd Hytteforening