Formannen Petter A. Knudsen ønsket velkommen og presenterte foreningens årsberetning mv. Presentasjonen finner du her.

 

Deretter fortalte Landbrukssjef Gustav Fystro om arbeidet i kommunen for å bli kvitt lupiner som er en svartlistet plante. Hans presentasjon finner du her.

Til slutt presenterte Astrid Nyquist og Tor Erik Heyerdahl Nyquist, hhv daglig leder og medisinsk ansvarlig, virksomheten ved Beitostølen Helsesportssenter. Deres presentasjon finner du her.