Beitostølen Hytteforening

Styremøte 14.11.23         Møtereferat

 1. Medlemsregister pr 14.11.2023

Ingen endring – fortsatt 639 medlemmer

 1. Regnskap og balanse pr 31.10.2023

Driftsresultat kr 26 098. Bankinnskudd kr 260 246.

 1. Møte med ØSK ved Hyttelaga den 27.11.23

Styret tok til orientering utsendt agenda og poster til møtet.

PAK og JB vil representere BHF på møtet.

 1. Prosjekt «Besøksavgift» for Beitostølen

Styret diskuterte utkastet til prosjekt «Besøksavgift» og mente at dette var så vidt lite gjennomarbeidet og realistisk å få gjennomført i praksis, at videre arbeid med respons overfor politikerne i ØSK ikke er aktuelt for BHF.

 1. Regulerings- og utbyggingssaker i prosess -oppdatering

Dette er de utbyggingsområder som vi har registrert er i prosess i kommunen:

 1. Aasgarden 3 vedtak i Kommunestyret 7.9.2023

ØSK har ikke svart på klagen som er sendt Kommunestyret fra de lokale hytteforeningene Aasgarden BT1 og BT2 samt Stakkstølie Syd Hytteforening. Ref. brev i saken fra advokat Jens Kristian Skallerud ved Campell & Co av 6.10.2023.

 1. Liahaugstølen

Ingen nye prosesser i denne utbyggingssaken

 1. Garli

Kommunedirektøren presenterte nylig Formannskapet et forslag til ny utbygging på Garli med en revidert versjon av det som ble avvist i 2018.

Her er litt av bakgrunnen.

2018: Formannskapet gir grunneier klarsignal til å starte planprosess og konsekvensutredning med sikte på en ny reguleringsplan for ca. 30 hytter. Det ble fra den lokale hytteforeningen Garlivegen Hytteeierforening og BHF påpekt flere formelle feil i prosessen.

2019: Utbygger trekker forslaget etter at det ble organisert massive protester fra naboer, andre hytteeiere og naturverninteresser.

Vinter 2022: Utbygger fremmer forslag om at 3/469 skal inntas som utbyggingsområde i ny Kommuneplan. Administrasjonen avviser forlaget med de samme argumentene som vi fremfører i vårt protestskriv.

Juni 2023: Utbygger fremmer nytt forslag til en redusert utbygging.

 1. 11.2023: Kommunedirektøren innstiller på en redusert utbygging i møte i Formannskapet.
 2. 11.2023 Formannskapet avviste forslaget fra Kommunedirektøren med

4 (2 Ap, 1 SV, 1 Sp) mot 1 (H) stemme. 

Igjen viser dette at fortsatt presses frem utbyggingssaker før Arealplan er klargjort. Dett er etter styrets mening sterkt i strid med den avtalen som er inngått etter valget mellom AP, SV og V, som sette midlertidig stopp for denne type av reguleringssaker før Arealplanen er klar.

 1. Skjenhauglie
 2. Størrtjednlie
 3. Parkeringshus sentrum

Fortsatt behandles flere alternativ, men siste presentasjon på kommunens hjemmeside tilsier parkeringshus nord for den nye skiheisen

 1. Liahøvda
 2. Dalijordet
 3. Klyppemyrhaugen
 4. Sørre Garli.

Videre utbygging i dette feltet antas blir stoppet som følge av det omkringliggende myrområdet som ikke skal bebygges

 1. Finntøppvegen
 1. Løypeforeningen

Løypeforeningens hjemmeside er ikke oppdatert.

EBN tar kontakt med Erik Østlie for å se om det er mulig at Løypeforeningen kan sende ut fornyelsesvarsel til sine medlemmer.

BHF vi igjen være positiv til at verving og informasjon om Løypeforeningen kan sendes ut til våre medlemmer.  

 1. Videre arbeid
 • Styret mener det er viktig å fortsette prosessen med Dialogmøter med de enkelte partiene, og vil innby til møte februar/mars 2024.
 • Viktigste saken fremover er prosessen med revisjon av Arealplan.
 1. Møteplan

  Neste møte blir 27.2.2024 kl. 1900 hos PAK