Det er behov for nedsatt hastighet på strekningen Beitostølen – Garli!

Mange er bekymret over biler som holder høy fart på denne strekningen.
Styret har rettet en 
henvendelse til kommunen med ønske om fartsgrense på 60 km/t

Kommunen ønsker Beitostølen som en aktiv medspiller i denne saken. 
Dette er en del av Kommunedelplan Trafikksikring 2012-2016/2020