Hytteeiere er ikke turister, men positiv del av lokalmiljøet.
Se innlegg i avisa Valdres 30.09.2011 
HER