Revisjon av Kommuneloven

Komunal- og regionaldepartementet har ønsket seg innspill fordelt på temaområder.
Styret i Beitostølen Vel har gitt sine innspill, som også ligger ute på departementets nettsider.
Våre kommentarer finner du her