24. april 2013

Aktivitet i Størrtjednlie området.

Utbygging av grendehytter er i startgropa.
Beitostølen Vel er positive til utbygging av ferieboliger i området, men på vegne av mange
hytteeiere sterkt imot at det lages heis (S5) og alpin nedfart. Vi har sendt brev til kommunen.
 Se brevet her