Beitostølen Vel har sendt inn høringsuttalelse (29.04.2013) til Planprogram for Kommuneplanens Samfunnsdel

Brevet ser du her