Kommunen har opprette ekstern referansegruppe for sitt planprogram i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
Ragnar Andersen er, etter forslag fra Beitostølen Vel, oppnevnt som representant for hytteeierne.