Kulturhus på Beitostølen?

Styret i Beitostølen Vel har avgitt høringsuttalelse – se HER