Hytteeierne i Valdres samler seg – Valdres Hytteforum etableres

Det er tatt initiativ til å etablere Valdres Hytteforum, se omtale i avisa Valdres  HER 

Tanken fra initiativtagerne er å ha en representant for hytteeierne i hver kommune med i styret i Valdres Hytteforum.
Valdres Hytteforum er da tenkt som et middel for å samordne arbeidet og utveksle erfaringer i fht de saker hvor kommunene i Valdres har etablert eller vil etablere samarbeidsordninger.

Beitostølen Vel ved styreleder Nils Herman Hornnæss har deltatt i det forberedende arbeidet, og Erik Garaas går nå inn som medlem av styret i Valdres Hytteforum etter at vårt årsmøte sa ja til å delta i dette samarbeidet.