På vegne av Valdres Hytteforum skrev jeg et innlegg i avisa Valdres sist lørdag om hva de politiske partiene har av visjoner for sin kommune i de kommende 20-30 årene. Innlegget er vedlagt, men jeg har ikke sett noen tilsvar i avisa.

Derfor stiller jeg følgende spørsmål direkte til de som topper listene i Valdreskommunene:

  1. Hva mener ditt parti at Valdres skal leve av om de neste 30 årene?
  2. Hvordan dette er nedfelt i det politiske programmet som du går til valg på?
  3. Hva tror du ville vært annerledes i partiprogrammet ditt hvis hytteinnbyggerne hadde stemmerett ved lokalvalg?

Valgkamp 2015