I disse dager sendes det det brev fra Beitostølen Løypeforening til alle oss som har hytter og fritidsleiligheter på Beitostølen med oppfordring om å bidra økonomisk til løypekjøringen. Næringslivet på Beitostølen dekker den største delen av kostnadene, kommunen bidrar – men vi hytteeieer må også bidra dersom vi skal få løyper av den kvalitet og det omfang vi ønsker. Vi husker alle hvor bra det var i fjor.

Ønsket bidrag er kr 850, men både større og mindre bidrag er velkomne. Innbetaling til konto nr   2135.35.44974.

Mer informasjon om løypeforeningens arbeid finner du på www.beitolangrenn.no

Beitostølen oppfordrer alle til på bidra til gode skiløyper.