Erik Garaas, styreleder (valgt for to år)

Nils Herman Hornnæs (på valg 2016)

Hans Petter Fernander (valgt for to år)

Kjersti Lohne Enersen (på valg 2016)

Knut Sem (valgt for to år)

Paul Martens Røthe, varamedlem (på valg i 2016)