Svar på innspill til bedre trafikksikkerhet på Beitostølen