Samfunnsdelen inneholder mye av interesse for oss eiere av fritidsboliger på Beitosølen (og i resten av kommunen). Dokumenter finner du her