Informasjon om feieng av hytter finner du her:

https://www.valdresbrannvesen.no/nyheter/til-alle-hytteiere/

 

Når det gjelder hyppigheten på feiing sier brannvesenet:

Når det gjelder hyppighet på tilsyn/feiing er det flere faktorer som spiller inn(bruksmønster, fyringsmønster, alder på fyringsanlegg, osv.) men det er lagt opp til i gjennomsnitt ca 8 år mellom hvert besøk.