Kommunedelplan for Beitostølsområdet

Kommunedelplanen for 2011 – 2023 er vedtatt av kommunestyret 25. august.
For oppsummering og kart se 
her