Brevet er et felles initiativ fra stølseigarar i området, Øystre Slidre Bondelag, Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag, Stølslie Vel, Beitostølen Hytteforening og Ole og Hedalen Vel. Brevet kan lese her