Til Øystre Slidre kommune

Tilbakemelding fra Beitostølen Hytteforening (tidligere Beitostølklen Vel)

Kommentarer vedr. Ny skiløype forbi Lomtjednlie og Haugsynlie

 

Vi er meget positive til at det kommer nye løyper som reduserer kryssing av bilveier, men to forhold gjør foreslåtte trasé noe problematisk.

  • Muligheten for at det kan bli lysløype vil åpenbart bli oppfattet som en vesentlig ulempe for de aller fleste hytteeierne langs traseén, og særlig for dem som har hytte øverst i Haugsynlie.

Nå skriver heldigvis kommunen i sitt brev at stadig bedre hodelykter gjør det mindre nødvendig å lage lysløype.

Nye lysløyper bør evt. legges til traséer langs bilveier.

  • Løypa er foreslått lagt helt inntil tomten til de øverste hyttene i Haugsynlie, til og med over tomta til den øverste hytta.

En løype så nær som foreslått vil nok for de fleste oppleves som en klar ulempe. Vi ønsker derfor at løypa i stedet må legges i utkanten av kulturbeitet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter A. Knudsen

Styreleder

Beitostølen Hytteforening

www.beitostølenhytteforening.no