Styreleders presentasjon på årsmøtet finner du her