Årsmøtepapirer med beretning, regnskap og budsjett blir lagt ut på våre hjemmesider i god tid før møtet.

Vi håper flest mulig kommer og bidrar til at vi blir et best mulig talerør for hyttefolket på Beitostølen.